• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home

Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
“El Fatiha” denilir ve Fatiha suresi okunur Böylece tesbihat sonra erer
Burada dua edilir 
“Allahümmehşürna fi zümretis salihin” Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla 
"Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur Bütün mülk ona aittirBütün hamdü senalar onadır Her şeye kadirdir"
"La ilahe ilallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir"
"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber" 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür
"Subhanel bagiy daime nil hamdülillah" 33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah’adır
Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır
"Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah" 33 defa Sübhanalah: 
Anlamı: “Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama Göklerde ve yerdekilerin hepsi o’nundur İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez O, yücedir, büyüktür”
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm
Ayet el Kürsi (Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm lâ te’huzühû sinetüv velâ nevm lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard Men zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi iznih Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi şey immin 'ilmihî illâ bimâ şâe Vesi'a kürsiyyühüssemâvâti vel ard Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel 'aliyyül 'azîym)okunur
"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim Bütün hamd ve şükürler Allah'adır Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır"
"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı:
"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir
"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram" denilir
Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır; Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR