• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home

Dinimizde Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler ve Ayetler Nelerdir?


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
Alkollü İçki İçmek
Alkolün bedende yaptığı yol açtığı çok çeşitli hastalıklardan başkaDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ruhsal bir takım zararları da vardır. Onun ruhi zararları daha çokDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? zihinDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? dikkatDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? bilinç ve irade üzerinde görülür. Ayrıca ümitsizlik ve karamsarlık doğurur. Trafik kazalarıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? cinayetlerDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? aile kavgaları ve hukuka aykırı her çeşit eylemde alkolün etkisi görülür. Ayrıca ruh ve akıl hastalıklarında da alkolün etkisi unutulmamalıdır.
Bireysel ve toplumsal zararlara yol açan alkollü içkiyi dinimiz de açık hükümlerle yasaklamıştır. Kuran’da içkinin yasaklanması aşama aşama gerçekleşmiştir. En sonunda Yüce AllahDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler! İçkiDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kumarDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının kiDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kurtuluşa eresiniz.(Maide Suresi/ 90.Ayet)"

"ŞeytanDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?(Maide Suresi/91.Ayet)"


İslam içkiyi yasaklamakla akla önem vermiştir. Çünkü alkolDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? aklı baştan alır. Aklın kontrolünü kaybetmesine yol açar .

Hz. Câbir (radıyAllahu anh) anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği sene Hz. peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'i Mekke'de işittimDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içkiDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ölmüş hayvanDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resû»lü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuzDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? zîra onunla gemiler yağlarınDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? derilere sürülürDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kandiller aydınlatılır" dendi. Cevâben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilâve etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittilerDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? sonra satıp parasını yediler."
BuhârîDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Büyû» 112Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Meğâzî 50; MüslimDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Müsâkât 71 (1581); Ebu DâvudDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Büyû» 66 (3486); TirmizîDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Büyû» 93Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? (7Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? 309-310); İbnu MâceDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Ticarât 11Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? (2167).

Ebu Mâlik veya Ebu Amir el-Eş'ari radıyAllahu anh anlatıyor: "Resû»lullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Ümmetimden bir kavimDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ferci (zinayı)Dinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ipeğiDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? içkiyiDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? çalgıyı helal addedecektir. Bir kısım kavimler de bir dağın eteğine inecekler. Onların sürüsünüDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? çoban sabahları yanlarına getirecek. (Fakir) bir adam daDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? bir ihtiyacı için yanlarına gelecek. Onlar adama:
"Bize yarın gel! derler. Bunun üzerine Allah onları geceleyin yakalayıverir ve dağı tepelerine koyarak bir kısmını helak eder. Geri kalanları da mesh ederek Kıyamete kadar maymun ve hınzırlara çevirir."

BuhariDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Eşribe 6

Uyuşturucu Kullanmak
Uyuşturucu alışkanlığıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? bir hastalıktır. Bu kötü alışkanlık ve hastalığın nedenleri de çeşitlidir. Bunlar arasında insanın zaaflarıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? sorumluluktan kaçışıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? eğitimsizlik sayılabilir. AyrıcaDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? insanların birbirini olumsuz yönde etkilemeleri ve kötü çevre şartlarıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Lükse ve gösterişe dayalı yapay hayatın verdiği tatminsizlikDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? manevi boşlukDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ide al yoksunluğuDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi hususlar da bu hastalığın nedenleri arasında gösterilebilir .
İslamDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? aynen içkiyi yasakladığı gibi uyuşturucu madde kullanımını da kesin bir ifadeyle yasaklamıştır. ZiraDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Kuran’da geçen içki yasağıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? sarhoşluk verenDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? insanın akli ve ruhi dengesini bozan bütün katı ve SIVI maddeleri kapsar .Nitekim beden ve ruh sağlığını bozduğuDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? sarhoşluk ve uyuşukluk verdiği için uyuşturucular da dinimizce yasaklanmıştır.

Kumar Oynamak
Dinimizin bizden sakınmamızıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? uzak durmamızı istediği alışkanlıklardan birisi de kumardır. Nitekim alkollü içki konusunda metnini verdiğimiz ayette Yüce AllahDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kumarın ve falcılığın da yasak olduğunu belirtmiştir.
İslamDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kumarın herhangi bir şeklini belirtmemiştir. Bunu yaparken onun anlamını ve doğuracağı sonuçları göz önüne alarak yasaklamıştır. Şekli ve metodu ne olursa olsunDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kumarDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? haramdır.

"Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah ve insanlara bazı yararlar vardır. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür." Yine sana neyi başkalarına vereceklerini soruyorlar. De ki: "Sizi sıkmayanını." AllahDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? düşünesiniz diyeDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ayetlerini size böylece açıklıyor. (Bakara Suresi/ 219)"

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR?
Bugün yapılan pek çok araştırmada kötü alışkanlıklarınDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? nedenleri üzerine önemli bulgular elde edilmektedir. Buna göre merakDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? en başta gelen nedenlerdendir. Sonra kötü alışkanlık edinmiş kişilerle kurulan arkadaşlıklar gelmektedir. Bunlardan başkaDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? can sıkıntısıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? stresDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ailedeki huzursuzluklar gibi gerekçeler bu kötü alışkanlıklara sürüklemektedir.

KÖTÜ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARDAN NASIL KORUNALIM?
Önce kötülüğün zarar verdiğinin bilincine ermeliyiz. Bu bilinç ile bunlara başlama ve alışma nedenlerinden uzak durmalıyız. Bunun için merak ile de olsa dinimizce yasaklanan davranışları yapmamız gerekir. Olabildiğince bu alışkanlık ve davranışlardan uzak duran kişilerle arkadaşlık kurmalıyız. Ayrıca bunların yapıldığıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kötülüklerin yeşerdiği ortamlardan uzak durmalıyız. Özellikle hem kendimizin hem de dost ve yakınlarımızın böyle ortamlara girip çıkmalarının önüne geçmeliyiz

KÖTÜ DAVRANIŞLAR KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAYALIM
Her insanDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? içinde yaşadığı toplumun üyesidir. Her bireyDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? üyesi olduğu toplumun yerleşik düzenine uymalıdır. Unutmamalıyız ki toplum dışındaki insan tek başına ne yaşayabilirDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ne de medeniyet kurabilir. Bundan dolayı aileninDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? okulunDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? çarşının ve çevremizdeki her şeyin dirliğineDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? düzenine sahip çıkmalıyızDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? onları korumalıyız. Onları bozanlardan olmamalıyız. Hatta bu da yetmez; medeni cesaret sahibi olmalıyız. Kötü davranışların sahiplerini uyarmalıyız. Peygamberimiz de kötü davranış karşısında bir Müslüman’ın nasıl davranacağını şöyle dile getirmektedir: ''içinizden her kimDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? çirkin bir davranış veya hoş olmayan bir şey gördüğündeDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? onu eliyle değiştir sin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yoksaDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsaDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? gönlünde o şeye veya harekete buğzetsin (tepkisini canlı tutsun)...'' Böylece peygamberimizDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kötü davranışlar karşısında suskun kalmamamız gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bu tutumDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? ayrıca sorumlu bir vatandaş davranışıdır.

BAŞKALARINA ZARAR VERMEK KUL HAKKI YEMEKTİR
Biz kendimize nasıl zarar verilmesini istemiyorsakDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? başkalarına da zarar vermemeliyiz. İslam diniDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? insan haklarına saygılı olunmasını emreder. Bunu yaparkenDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? haksızlık yapmayı da yasaklamıştır. Kul hakkı kavramı ile ifade edilenDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? başkalarının hak ve hukukuna saygıDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? Kuranın ve hadislerin üzerinde durduğu hususlardandır.

Birinin işini engellemekDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? aleyhinde konuşmak; malını çalmak kul hakkı tanımamaktır. Bunun gibi güçlünün zayıfı ezmesi ve başkasına iftira atması da böyledir. Bunların yanında gözün gördüğü ve canın çektiği bir yiyecekten göreni faydalandır Mamak daDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? kul hakkına saygısızlıktır.
Bunlardan başka devletin malını çalmak veya yemekDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? milyonlarca vatandaşın hakkını yemektir. Aldığı ücretinDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? maaşın karşılığı kadar çalışmamak da kul hakkı yemektir .Haksız kazanç sağlamakDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? topluma ait şeylerden çalmakDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? insanlara zarar vermektirDinimizce Yasak Olan Kötü Alışkanlıklar İle İlgili Hadisler Ayetler Nelerdir? yani kul hakkı yemektir.YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 17 Ekim 2016 17:15  

EN GÜZEL DUALAR