• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home HASTALIKLAR VE TAVSİYELER Hizmet Puanı Hesaplama

Hizmet Puanı Hesaplama


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet puanına Katkısı Cetveli

HİZMET PUANI

Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, Sağlık  Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi her bir personel için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.

HİZMET PUANI NASIL HESAPLANIR

Hizmet Puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır.

Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı,

Köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki (08.06.2004) tablolar kullanılır.

Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder.

Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

v   Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

v   Bakanlıkça, savaş ve deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilir.

 

İl                                   Muş                :     800  puan / 1 yıl

İlçe                 Van – Bahçesaray      :   1872  puan / 1 yıl

En yüksek hizmet puanı                    :  2 672  puan / 1 yıl

% 100 fazlası                                  :  2 672 x 2  =  5 344 Puan / 1 yıl

       

Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel ise hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

 

İl                                     İstanbul       :         0  puan  

İlçe            İstanbul – Büyükşehir         :  1 000  puan / 1 yıl

En düşük hizmet puanı                        :  1 000  puan / 1 yıl

Bakanlık ve Valiliklerce re’sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir.

HİZMET PUANI VERİLMEYECEK HALLER

Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler.

Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.
YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Pazar, 25 Eylül 2016 13:02  

EN GÜZEL DUALAR