• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home EN GÜZEL DUALAR Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
peygamber Efendimizin Okuduğu Günlük dualar, peygamber Efendimizin Günlük Okuduğu dualar

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşurPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktırPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Her Sabah Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşurPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadırPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Her Akşam Okunacak Dua:

Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masirPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar"
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadırPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar" (İbn Mace, Dua: 14)

Yemekten Sonra Okunacak Dua:

Okunuşu: Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müsliminPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar


Camiye Girerken Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahiPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetikePeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını açpeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar" (Müslim, müsafirin:68)

Camiden Çıkarken Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahiPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracimPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorumPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük DualarAllahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koruPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Bir Meclisten Sohbet veya bir toplantıdan Kalkarken Okunacak Dua:

Okunuşu: Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileykePeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederimPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederimPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorumPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

Okunuşu: Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubinaPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar" (Ebu Nuaym)

Vasıtaya Binerken Okunacak Dua

Önce besmele okunur; üç tekbir getirilirPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Sonra:

Okunuşu: Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibunPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedirPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdikPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğizPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Eve Girerken Okunacak Dua

Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelnaPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar
Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorumPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güvenirizPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar" (Ebu Davud, Edeb: 112)

Evden Çıkarken Okunacak Dua:

Okunuşu: Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azimPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettimPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladırPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

Okunuşu: Bismike Allahumme emutu ve ehyaPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım

Elbise Giyerken Okunacak Dua:

Okunuşu: Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetinPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Anlamı: O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdiPeygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar" (Tirmizi, deavat: 107)


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Pazar, 23 Ekim 2016 02:12  

EN GÜZEL DUALAR