• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home EN GÜZEL DUALAR İş Bulmak İçin, Darlığa Düşen Kimsenin Okuyacağı, İşe Başlarken, İş Sahibi Olma, Zengin Olma, İşlerini Kolaylaştırmak İçin Dua

İş Bulmak İçin, Darlığa Düşen Kimsenin Okuyacağı, İşe Başlarken, İş Sahibi Olma, Zengin Olma, İşlerini Kolaylaştırmak İçin Dua


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
İş Bulmak İçin Okunacak Dua
'Allahu Yü'ti mülkehu men yeşa '
(Allah, mülkünü dilediğine verir) zaman zaman 990 kere tekrarlanır...
Veya
' Malikü'l-mülki tü'ti'l-mülke '
(Mülkün sahibidir, mülkü verendir) 1150 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır...

İş duaları
“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”

”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşte (başarıya) eriştir.”

Darlığa Düşen Kimsenin Okuyacağı Dua
" Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'Aliyyil'Aziym ."

"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh’ın adıyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâh’ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim."

İşe Başlarken Okunacak Dua
" Allâhümme hirlî vahterlî. "

"Allah’ım! (Bu yapacağım işte) bana hayırlısını ver. Benim için hayırlı olanını seç, en hayırlısını nasip eyle.

İş Bulmak İçin Etkili Güçlü Dua
Her namazdan sonra 5 defa okunacak

Bismillahirrahmanirrahim Ve kâlel meliku. tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn(emînun). Kâlec alnî alâ hazâinil ard(ardı), innî hafîzun alîm(alîmun). Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard(ardı), yetebevveu minhâ haysu yeşâ (yeşâu), nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn(muhsinîne).

İş Sahibi Olma Duası
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasulullah”

(Allah’ım, efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salat eyle…Çok sıkıntım var,bana yardım et ya Rasulallah…)

Yukarıdaki salavatı şerife yi ,her cuma 100 kez okuyanlar 40 cumayı tamamlamadan iyi bir işe sahip oluşmuşlarıdır.İş haricinde bir çok hayrı bulmak içinde faydalıdır.

Zengin Olma Duası
Bismillahirrahmanirrahim kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr İnneke alâ külli şey'in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb

Mal ve mülk sahibi olmak,maddi ve manevi iktidara erişmek,izzet ve şerefin artması,servet ve saadetinin çoğalmasını isteyen kimse her gün en azından (4) kere yukarıdaki ayet-i kerimeleri okur ve virt edinerek devam ederse, çok kısa zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler zuhur eder. Her günü bir gün evvelkinden daha iyi olur ve daha rahat ve saadetli geçer. Herkes tarafından sevilir.

İş Arama Duası
İş bulmak için yapılacak terkip 9 gün devam edilecek ve uygulama zaman fecir den sonra yani sabah namazından sonra :

Önce niyet edip : Sureyi okumadan önce peygamber efendimize salatı selam getirin

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd." Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
(3 kere okunacak)

Sonra süreyi okurken kaf harfine gelince durun ve 9 kez Ya kerim deyin ve süreyi tamamlayın. Süreyi tamamladıktan sonra Kainatın Efendisine Yine Yukarıdaki salatı selamı 3 kez okuyun Allah Cümlemizin Halis dualarını kabul etsin Amin Ya rabbel Alemiin.....

DUHA SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim.
Ved duha. velleyli iza seca. ma veddeake rabbuke vema gala. velel ahiretu hayrun leke minel ula. velesevfe yuğtike rabbuke feterda. elem yecidke yetimen feeva. ve vecedeke zallen feheda. ve vecedeke ailen feeğna. feemmel yetime fela teghar. ve emmes saile fela tenhar. ve emma biniğmeti rebbike fehaddis.

Anlamı:
Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (on bir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh 'ın adıyla.
1. Andolsun kuşluk vaktine
2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,
3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

İşlerini Kolaylaştırmak İçin Dua
Ve kul rabbi zitni ilma

bu duayı 100 defa okuYASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR