• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home DUALARIN SIRRI İftar Açarken Okunacak Dualar

İftar Açarken Okunacak Dualar


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir

İftar Açarken Okunacak dualar:


“Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu.”Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”

Yâ Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rab! Bütün İbâdetlerimizde ancak senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz. Lûtfeyle, bize yardımını esirgeme Yâ Rabbi! Mübarek Ramazanda mağfiretine eren, kullarının içine bizleri de girmek nasib eyle Yâ Rabbi!”

TÜRKÇE DUA
Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiyle nefisleri terbiye olan kullarından eylesin!
Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!…
Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ı Şerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecek günahlarımı yarlığa (bağışla) demektir.
Manası:
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel’gadi min şehr-i Ramazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR AÇILINCA DUA
Bir de iftar edince orucumuzu açınca Allah’a şükür duasi ederiz. O dua şudur.
Manası: Allah’ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.
“Allahümme inni es’elüke birahmetikelleti vesiat külle şey’in entağfira li”
Kişi şu gelen duâyı da çok okumalıdır. Ma’nasını da aklına almalıdır. Yüce Rabbimizin her şeyi kuşatan o geniş rahmet ve merhametinin sebep ve vesile kılarak istemesini bilmek, kişiyi yüce mertebelere ermeyi nasip eder.
Bu duanın ma’nasından da anlaşıldığı gibi bu duayı okumak çok faydalıdır. Bu dua istiğfardır.
İftar sofrasında oturmuş, iftar saatini beklerken, devamlı bu duayı okuruz. En az üç kere, en çoğu ise yüz kere tesbihleyip çekebiliriz.
“Ey bağışlaması bol olan Allâh’ım. Beni, anamı-babamı ve bütün iman edenleri kıyamet günü, hesap gününde mağfiret buyur.(günahlarımızı bağışla).”
Manası:
“Allahümme, yâ vâsial’mağfireti! İğfirli, veli’vâlideyye ve lil’mü’minine yevme yekûmül hisab birahmetike yâ erhamer’râhimin.”

İFTAR SOFRASINDA DUA
(Mübarek Günve Gecelerde Yapılacak ibadetler ve okunacak dualar – Yusuf TAVASLI )

İFTAR DUALARI
“Oruç tutanlar yanınızda iftar etsin, melekler de sizin için istiğfar getirsinler.”
Efendimiz (s.a.v) bir kavmin yanında iftar ettiği zaman şöyle dua ederdi:
Manası: “ Allah’ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim.”
“Allahümme inni es’elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey’in en tağfirali.
“Allah Resulü (s.a.v) iftar ettiğinde şöyle dua ederdi:
İftar zamanında oruçlunun reddedilmeyecek duası vardır. Abdullah b. Amr der ki:
Manası: “ Allah’ım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allah’ım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.”
Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.

İFTAR ANINDA VE İFTARDAN SONRA YAPILAN DUALAR;

(AMİN)ALLAHIM BENİ, ANAMI, BABAMI VE BÜTÜN MÜ’MİNLERİ BAĞIŞLA”HAMD OLSUN VERDİĞİN NİMETLERE, SAĞLIK VE AFİYETE SENİN RIZAN İÇİN ORUÇ TUTTUM SANA GÜVENDİM , SENİN RIZKIN İLE ORUCUMU AÇTIM, ALLAHIM !


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Cuma, 21 Ekim 2016 09:42  

EN GÜZEL DUALAR