• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home

Hatim Duası Nasıl Yapılır


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehl-i imânın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, Ümmet-i Muhammed'in selameti için EL-FATIHASübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-AleminAmin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-AleminHabib'in Muhammed Mustafa, Kitab’ların, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarımızı kabul eyle, yâ Gafur u yâ GaffârYâ Rabbi!Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver Cümlemizi Islam’a bağla, bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir Dünya'da mekansız, Âhiret'de imansız bırakma Yâ Rabbi!Velhâsıl; şu âna kadar dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukba'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat, ma'sûmin-i ma'sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarına hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!Bütün ehl-i imam ile Ehlullah'in ve Evliyaullah'in da ervah-i pak-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen vasil eyle Yâ Rabbi!Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kâmilin, meşâyih-i vasilin, sulehâ-i salihin, ağniyâ-i şâkirin, fukara-i sâbirin, gurebâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ı Kerim nevverallahü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle yâ Rabbi!ÂI-i Ezvac-i Tahirat, ashab-i Güzin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi'iyn, Tebe'i-tabi'iyn, Eimme-i Müctehid’in, ridvânullahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik Sen vâsıl eyle yâ Rabbi!Hâsıl olan sevabı; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahüaleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!Allah’ım Son nefesde, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!Bizleri, verdiğin ni'metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ım!Yâ Rabbi!Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyleYâ Rabbi!Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgemeMaksadımız Sen’sin Biz her isimizde Seni, her şeyde Seni kasd ederiz Yalnız Seni isteriz Bütün isteğimiz de, Senin bizden razı olmandır Bizi, sevgili kullarından eyle Allah’ım!Yâ Rabbi!Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacız Ey her şeye Kadir, gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen'den rahmetini dileriz Duâmızı kabul eyleBize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve saşırıtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyleYâ Rabbi!Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen'den başka Allah yoktur Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız Allah’ım! Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlatEy bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver Din ve dünya işlerimizi islah eyle yâ Rabbi!Bizleri, Kur'ân'ın hidayeti ile yola getir Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt Kur’an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affetYâ Rabbi!Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!Biz, ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz Ancak, Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz Yalnız sana yalvarır, ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız Sen'den, bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ RahimYâ Rabbi!Okuduğumuz hatm-i şerifi dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle Kur’an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz Okurken yaptığımız hataları bağışla, tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Kur'an-ı Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydınlatYâ Rabbi!"0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de, her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ım! "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" buyurdun Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık Seni Rahim, Gafur biliyoruz Rahmet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim Allah’ım! Bizleri Kur’an-ı Kerim'in zineti ile süsle O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir
Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil'âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabına olsunYâ Rabbi!


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Salı, 20 Eylül 2016 18:35  

EN GÜZEL DUALAR