• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home RÜYA TABİRLERİ El Mümin esmasının anlamı

El Mümin esmasının anlamı


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
6–Eminliğini zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan uzak olmalı.5–Başkalarının çıkarlarını öncelemeli,4–Kendi çıkarlarını öncelememeli,3–Güven duygusunu geliştirmeli, yaygınlaştırmalı,2–Varlıklar elinden ve dilinden emîn olmalı,1–Tasdiki tam olmalı,Mümine gereken :
7–Müminlerin birbirlerine güvenmeleri, güven vermeleri için buyruklar iletmiştir. 6–İnsanlara vahyi ulaştırmada emîndir,5–Tasdiki tamdır,4–Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiştir.,3–Kendisinden kimse kötülük, zarar görmemiştir.2–Kendi çıkarını önceleyen bir davranışı olmamıştır,1–Dost düşman kendisinde emîndiler,Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz :
10–Korku sebeplerini de göstererek insanları özel emniyetini kazanmaya da teşvik etmiştir.9–Hususî emniyetini (dünyada ve ahirette) kazanma yollarını göstermiştir. 8–İmanları tasdik ile kabul etmiştir.7–Peygamberlerini mucizelerle tasdik etmiştir.6–Kendisini tasdik etmiştir.5–Vaadlerini gerçekleştirerek kendisini tasdik etmiştir.4–İnananları ebedî azaptan emin kılmıştır.3–Zulümden emin kılmıştır.2–Sünnetullah’ı bildirerek kudretine karşı güven vermiştir.1–Varlıklara umumi güven vermiştir.Bu ismiyle Allah(c.c) :
Belirli aralıklarla yapılan Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri. 1990 da yapılan araştırmada “çoğu insana güvenirim” diyenlerin oranı %10 düzeyinde iken, 1997 de aynı araştırma tekrarlandığında düzey % 6,5 e gerilemiştir. Başka bir deyişle yedi senede birbirine güven duygusu % 35 azalmış durumda. 40 Ülke arasında Türkiye Brezilya’dan sonra insanların birbirine en az güvendiği ülke. Rusya’dan bile geride. Bunun etkisi her yerde (siyasi, ekonomik, askeri, ticari…) görüldüğü gibi gönüllü kuruluşlarda da ortaya çıkıyor. Güven bunalımı ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yeteneklerini kısıtlıyor. 1997 de yapılan PİAR Profil araştırmasına göre hiçbir toplumsal örgütlenmeye üye olmayanların sayısı % 90,8’dir.Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, komşusu tehlikelerinden emin olmayan kul cennete giremez.Müslüman, müslümanların elinden ve dilinden selâmette olduğu kimsedir. Mümin insanların kanları ve malları hususunda emîn oldukları kimsedir.İbn-i Ömer den : Allah(c.c) bir kulu helâk etmeyi murad edince ondan HAYA’yı alır. Haya alındığında herkesin nefret ettiği biri olur. Böyle olunca da ondan EMANET alınır. Emanet alınınca hain tanınan biri olur. Bu defa da ondan RAHMET alınır. Rahmet alınınca da lânet edilen kovulmuş biri olur. Böyle olunca da İSLÂM BAĞI alınır. (Kütüb-i Sitte Terc. 17/7224)İmanın gereği, müminlerin birbirlerini sevmeleri, seleflerine dil uzatmamaları, kusurlarına bakmayıp mağfiretleri için duâ etmeleri, hiçbir mümine kin beslememeleridir.Allah’ın (c.c) en büyük nimeti iman, sonra da emniyettir. İnsanın her an canı, malı, ırzı için korku ve endişe içinde olması insan için en büyük azap ve huzursuzluk olurdu. İnsanın kendisi gibi insanların hatta bütün varlıkların paylaştığı nimetleri nimet saymamak, nimet olduğunu fark etmemek gibi bir gafleti var. Halbuki O, mümin-i mutlaklığından bizi boşlukta duran bir dünyada, boşlukta duran sema ve yıldızların altında, dağların dibinde, denizlerin kıyısında bunların hiçbirisinin korkusunu duymaksızın emîn bir şekilde yaşatıyor. Yaşadığımız bir deprem korkusu bu emniyetin ne büyük bir nimet olduğunu bize göstermeye yeter. Nasıl kâinatta canlı, cansız bütün varlıklar O’nun verdiği emniyetten istifade ediyorlarsa, dünyada da halifesi olarak yarattığı insanın emniyetinden de herkes ve her şey istifade etmelidir. Mümin kelimesinin inanan insanı ifade eden anlamından çok güven veren anlamının gündeme getirilmesi bugün açısından oldukça önemlidir. Emniyet sosyal bir erdemdir, sosyal ilişkilere ortaya çıkar. Canlı ve cansız varlıklarla ilişkilerimiz emin olup olmadığımızı da yansıtırlar. İnsanın eminliği dürüstlüğü ile çok yakından ilgilidir. Kendi çıkarlarını öncelememek, başkalarının sahip olduklarına göz dikmemek, insanın güven verici olmasını da sağlar. Diliyle kendisine güvenilebileceğini ifade etse bile, diğer insanlar bu sözün doğruluğunu niyet ve yapıp ettikleriyle test ederler.Mutlak mümin (emin kılan) Allah’tır (c.c). bütün emn ü eman O’na râcidir. O vermedikçe kimse emniyet bulamaz. O, emniyet sebeplerini ve yollarını açıklamış, korku yollarını da kapatmıştır. “Lâilâhe illallah sözü benim kalemdir, her kim kaleme girerse azabımdan emîn olur” sözü ile insanı asıl korku olan ahiret korkusundan kurtaracak siperi de göstermiştir.6–Hesap günü Ümmet-i Muhammed’in diğer ümmetler hakkındaki şahitliklerini tasdik eder. 5–Peygamberleri vahyi ve mücizeleriyle tasdik eder.
4–Kendisi, kendisinden başka ilâh olmadığını tasdik eder.3–İnanan kullarının imanlarını tasdik eder.2–İnanan kullarının kendisi hakkındaki ümitlerini gerçekleştirerek tasdik eder.1–Allah (c.c) kullarına olan va’dini, dünyada aynen gerçekleştirerek tasdik eder.TASDİK EDEN : 4–Ahirette kendisini tevhid eden kullarını azaptan uzak tutacağına dair güven vermiştir.3–Sünnetullah’ı belirleyerek güven vermiştir.2–İnsana, zulmetmeyeceğine dair bir gücen vermiştir. “Ey kullarım zulmü kendime haram kıldım, siz de birbirinize zulmetmeyin.” (Kudsi Hadis)1–Allah (c.c), umumî olarak her varlığa bir güven vermiştir. Göğün üzerlerine düşmesinden, yerin yarılmasından, yıldızların düşmesinden, vahşi hayvanların saldırısından…GÜVEN VERİCİ : Bu da umûmî ve hususi olmak üzere ikiye ayrılır. Umumîsinde hak ediş sözkonusu olmaksızın varlığın istifadesi sözkonusudur. Hususisindeyse insanın hak edişi ile istifadesi sözkonusudur.Emn, ve emân masdarından. Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız bir yerde geçer. Kelimenin bütün sözlük anlamları ve bunların çağrışımları dikkate alınarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Genel olarak da İNANAN (taşdik eden) ve GÜVEN VEREN anlamları etrafında yoğunlaşılmıştır. Her iki anlamla ilgili olarak Allah (c.c) hakkında ifade ettikleri hususlar şunlardır :
EL MÜMİN kullanırını kendine inandıran, kullarını hidayete erdiren bizleri mümin olarak huzuruna al. El Mümin ismini bilip buna göre amel edenlerden eyle.


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR