• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home BÜYÜ GENEL Büyü Bozma Duaları

Büyü Bozma Duaları


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
Sihir Nedir?

Sihir kelimesinin ıstılahımızdaki manalarını beyan edecek olursak:

1- Hakikati olmayan, hayal mahsulü şey; hile. Mesela: Elçabukluğu ve gözbağcılığı ile yapılan hileler.
Vaktaki atacaklarını attılar, insanların gözlerini büyülediler ve onları dehşete düşürdüler, hasılı, büyük bir sihir gösterdiler. (Araf Suresi, 116)
Onların ipleri ve sopaları sihirlerinden ona öyle tahyil (hayal) olunuyor ki cidden bunlar koşuyorlar (Taha Suresi, 66) Ayet-i Kerİmelerin mealinde geçen sihir, bu mana üzerinedir.

2- Şeytanlara bir nevi yakınlık ile onların yardımını talep etmek. Sihirle meşgul olan kimse, dine zıt olan fuhuş ve küfür lafızlarını kullanarak, şeytanların yardımını ister.
Cenabı Hakkın, adetini icra etmesiyle de, sihir yapılan zat hakkında, garip haller meydana gelir. (Keşşaf-ı İstilahatıl-Fünun)
Haber vereyim mi size, şeytanlar kimin üzerine inerler? Vebal yüklenici her bir sahtekar üzerine inerler. (Şuara Suresi, 221-222)

Lakin o şeytanlar küfür ettiler, nasa sihir talim ediyorlar (insanalar sihir öğretiyorlar)... (Bakara Suresi, 102) Ayet-i Kerimelerin mealinde bu mana üzerine delalet eder.

Ayrıca ; Semavi dinler (Hak dinler), büyüyü yasaklamıştır. Bu arada, İslamiyet de, kendinden önceki bütün dinleri neshetmiş, büyüyü (sihiri) de yasaklamış ve çok çirkin bir iş olarak vasıflandırarak, müslümanların büyü yapmaktan ve yaptırmaktan kesinlikle uzak durmalarını emretmiştir.

Bu konuda Birkaç Hadisi Şerife Göz atalım..

Kahinlik yapan ve kahine giden ve büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan, bizden değildir. Kuranı kerime inanmamıştır. (Hadisi şerif-Hadikat-ün-Nediyye)

Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın imanı gittikten sonra, büyüsü tesir eder. (Hadisi şerif-İhya)

Sihir insanları hasta eder, sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani cesede ve rûha te'sir eder. Sihir, kadınlara ve çocuklara daha çok te'sir eder. Sihrin te'siri kat'i değildir. İlâcın te'siri gibi olup, Allahü teâlâ isterse te'sirini yaratır. İstemez se, hiç te'sir ettirmez. (İmâm-ı Rabbânî)

3- Kendisiyle suretler ve tabiatların değiştiği inanılan güç. Bazı kimseler sihri, maddeleri bulunduğu halden çevirmek, şeklinde tarif ederek, sihirbazın su üzerinde ve havada yürüyebileceğine, İnsanı hayvan suretine, hayvanı da insan suretine çevirebileceğine inanırlar. Bu sadece bir hayaldir. (Kitabül-Fısal fil Milel vel-Ehva veNihal 5/2)

4- Bazan güzellik, incelik ve tesir manalarında kullanılır. peygamber Efendimiz: Sihir gücünde olan ifadeler vardır., buyurmuşlardır. (Buhari Tıb 10/237)

Bir söz, güzelliği ve nüktesiyle kalpleri kendisine meylettirir. Böylece, kalplerin kendisine meyletmiş olduğu sihre benzemiş olur. Bu bakımdan, o söze sihir denir.

Yine ifade gücü olan kimse, kötü olan bir şeyi güzel güzel olan bir şeyi de kötü gösterebilir. Bu sebeple de böyle kimsenin sözü sihre benzetilebilir. (Allame Ragıb-i İsfihanİ, Müfredat-ı Elfazıl Kuran 400-4001

Büyü nasıl bozulur?


Yukarıda Detaylı anlattığımız gibi Sihir ve büyü vardır ve gerçektir. Kur'ân'ın ifadesiyle eski bir medeniyet merkezi olan Bâbil halkından bazı insanlar ilham yoluyla Hârut ve Mârut isimli iki melekten birtakım gizli bilgiler ve olağandışı şeyler öğrendiler Bu melekler, insanları uyarıyorlar ve "Biz ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kâfir olmayın" demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı.

Fakat bu uyarılara rağmen insanlar meleklerden aldıkları bu bilgileri sihir yolunda kullandılar. Zaman içinde başkalarına da öğreterek sihir ve büyüyü yaygın hale getirdiler. Hamdi Yazır'ın tespitine göre, ilimler iyiye kullanılırsa zehirden ilâç yapılır, kötüye kullanıldığında da ilâçtan zehir elde edilir.

Ancak insanlar elde ettikleri bilgileri sihir ve büyü gibi yollarda kullansalar da Kur'ân'a göre, "O sihri yapanlar, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verebilecek durumda değillerdi. Onlar böylece kendilerine fayda veren şeyleri değil de, zarar verecek şeyleri öğrendiler." Bakara Sûresi, 102.

Bu âyetin açıklamasında dile getirildiği gibi, "Sihir yaparak karı-kocanın arasını ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir sevgi bağını kıranlar bir topluma daha neler yapmazlar ki? "Sihrin en büyük etkisi ruh üzerindedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumun altını üstüne getirir. "Bunun için sihirbazlardan ve büyücülerden uzak durmalı, hiçbir şekilde onlarla bir araya gelmemeli.

"Fakat bunlar ne kadar zararlı şeyler yapsalar da, Allah'ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremezler. Çünkü gerçek tesir, ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne şeytanda, ne de melektedir. "Asıl tesir gücü Allah'a aittir. Fayda ve zarar denilen şey de ancak O'nun izniyle meydana gelir. "O halde, her şeyden önce Allah'a sığınmalı ve bunlara karşı koymak için de Allah'ın kitabına sarılmalıdır."

Bir yerde muska ve benzeri büyü malzemeleri bulunsa ve görülse yahut birisinin bize büyü yaptığından şüphe etsek bile, her şeyden önce bir endişeye düşmemeli, moralimizi bozmamalı ve ümitsizlik içine girmemelidir. Özellikle her şeyi büyüden bilme gibi bir yanlışa da düşmemelidir. Çünkü her olayın dizgini ve idaresi Allah'ın elindedir. Bunun için doğrudan doğruya Allah'a sığınmalı ve Ona yönelmelidir, Ondan yardım istemelidir.

"Büyücü Hocalar"a gidip de onlardan bir şey beklemek, bir çareden öte çaresizliktir, dermandan ziyade derdine dert katmaktır. Çünkü işin istismarcısı ve "tüccarı" olan bu kişiler, insanın moralini bozmaktan başka bir şey yapmazlar. Varsa bir rahatsızlık veya psikiyatrik bir hal, doktora başvurmalı, tedaviyi ihmal etmemeli; elimizi de sürekli duaya açık tutmalıdır.

Ve Peygamberimizin (s.a.v.) uyguladığı ve tavsiye ettiği gibi, Felak ve Nâs Sureleriyle birlikte, Âyetü'l-Kürsî gibi duaları manevi bir siper ve koruyucu olarak görmelidir. Bütün bunlarla birlikte Allah'a tevekkül edip Necip Fazıl'ın şu beytini söylemelidir. "Güzel Allah'ım, Senden ne gelecekse gelsin. "Sen ki, rahmetinle de, kahrınla da güzelsin." (Mehmet Paksu)

Son devrin Alimlerinden Süleyman Hilmi TUNAHAN Efendi bu konuda şöyle buyurmuştur: Sihir, insanin nefsindeki habaseti, başka bir habasete bağlayarak, bir başkasına havale etmektir.
YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR