Gizli ilimler Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karia Suresinin Sırları Nelerdir?


Bir türlü geçinemeyen ve kazanç elde edemiyen kimse, Kâria Suresini yazıp yakasına veya herhangi bir yerine bir sargıya sardıktan sonra takarsa, Cenabı Hakk o kimseye kolay kazanabilme yollarını ihsan eder. Kâria suresini okumayı adet haline getiren kimse, her bakımdan emniyette bulunur.

Müslüman bir kul bu sureyi okuyup kıyametin dehşetini ruhunda hissetmeli, o gün için hazırlığını yani kulluk görevlerini eksiksiz yapmalıdır. Aksi takdirde oradaki pişmanlığın hiçbir faydası olmayacaktır.
 

Maide Suresini Okumanın Faydaları

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Sure-i Mâide'ye melekût aleminde kurtarıcı diye çağrılır. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır."

"Sure-i Maide, Resulü Ekrem'e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve Resulü Ekrem'i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulü Ekrem deveden indi.
 

Mülk Suresi ve Okunuşu ve Faziletleri

Bu mübarek sure Mekke'de nazil olmuştur. Otuz ayeti cehledir. Üç yüz on beş kelime ve bin üçyüz on üç harften meydana gelmiştir. Alûsî tefsirine göre; Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle, bu surenin her gece okunması menduptur.  Hakim'in Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
 

Nazar Değmesine Karşı Nazar Duası

Göz değmesinden korunmak için bu âyet-i celîleyi okumak veya yüksek fakat görünen bir yere asmak büyük fayda sağlar. Bu ayet i celile esad oğullarından gözü keskin kimselerin Resûlullah (s.a.v.) nazara uğratmaya çalışması üzerine nazil olmuştur.
Resûl-ü Ekrem Efendimiz nazar değmemesi için İmam-ı Hasan ve Hüseyin'e aşağıdaki duayı okur, babanız İbrahim Aleyhisselâm İsmail ve ishak Aleyhisselâmlara nazar için bu duayı okurdu, buyururdu.
 

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyenler için formül

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir dua formülü vermek istiyorum.. Bu duayı uygulayan pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nail olmuşlardır..

Dikkat!! Haksız yere, başkalarına zulüm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın asla başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.
 

Peygamber Efendimizin Öğretmiş Olduğu Tahmidler

Elhamdü lillâhi rabbil âlemiyne hamden kesiyran tayyiben mübâraken fîhi alâ külli hâlin hamden yüvâfî niamehû ve yükâfî meziydeh.

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Her kim bu hamdi üç defa okursa hafaza melekleri: "Ey Rabbimiz, kulunun takdis ettiği hamdin künhüne vakıf değiliz. Ne yazacağımızı bilemiyoruz. Hayrette kaldık." derler.
Allah Teala meleklere cevaben: "Kulumun söylediği gibi yazınız." buyurur." Lekel hamdü kemâ yenbeğî li celâli vechike ve li azıymi sültânik.
 

Çok Büyük Rızık Duası

Değerli ziyaretçilerim sizler için Şifalı dualar kategorisinde "Çok büyük bir Rızık Duası" paylaşmak istiyorum, İnşallah faydalı olur..
1- Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

2-Allahümme'r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve's-tecib duâ'enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani'lfadîhateyni el-fakru ve'd-dîn, sübhâne'l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne'l-kâfi ve'n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey'en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn. Hüve'l-Evvelu mine'l-Evveli ve'l-Ahiru ba'de'lâhiri ve'z-Zâhiru ve'l-Bâtinu ve hüve bikülli şey'in Alîm. Leyse kemislihî şey'ün fi'l-ardi velâ fissemâ'i ve hüve's-Semîu'l-Alîm. Lâtudrikuhu'l-ebsâru ve hüve yüdrikü'l-ebsâre ve hüve'l-Lâtîfu'l-Habîr. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Alemîn."
 

Rüyasını Anlatan Kişiye Karşı Okunacak Dua

Hayran raeyte ve hayran yekûnu.
Manası:
Hayır gör ve hakkında hayırlı olsun. * "Resulü Ekrem'e kim rüya gördüm derse, ona bu şekilde mukabele ederdi."
 

Başınız dara düştüğünde okumanız gereken dualart

Lâ ilahe illallâhül azıymül haliym. Lâ ilahe illallâhü rabbül arşil azıym. Lâ ilahe illallâhü rabbüs semâvâti ve rabbül ardı ve rabbül arşil keriym.

"peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı."

Allâhü Allâhü rabbî lâ üşrikü bihî şey'â.

"Bütün işlerde Allah'a sığınır ve O'na hiçbir şeyi eş koşmam."
 

Bütün Sıkıntılar için okunması gereken dualar

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy'ıl ehvâli vel âfât vetakdıy lenâ bihâ cemiy'al hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemiy'ıs seyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led deracât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy'ıl hayrâti fil hayati ve ba'del memat.

"Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle! Öyle ki sen bu salat ile bizi her türlü tehlike, korku ve afetlerden kurtarır, her türlü ihtiyacımızı bu sebeple giderir, günahın her türlüsünden bizi bu yüzden temizler, nezd-i ilahindeki en yüksek derecelere bizi bu sebeple yükseltir ve bizi gerek hayattayken ve gerekse öldükten sonra hayırların her çeşidinde varılabilecek en uç noktaya ulaştırırsın!"
 

Sara hastalığına karşı okunması gereken dua

Yanında küçük çocuğu olan bir kadın, Resulü Ekrem'e gelip dedi ki:
"Yâ Resûlellah, çocuğumu sara hastalığı tutuyor. Onun için dua buyurunuz." Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) o çocuğa bu ayeti okudu ve çocuk da iyileşti.
 
<< Başlangıç < Önceki 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sonraki > Son >>

Sayfa 42 / 105

EN GÜZEL DUALAR


SECRET SCIENCES

Günün sözü: Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. (Hz. Ömer ra.)
Gizli ilimler Android Uygulaması. Dualara daha hızlı ulaşın!
Online Kur'an Dinle
Bu sitede yer alan makaleler belli bir etnik grubun bakış açısını yansıtmamaktadır. Bazı makalelerde bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH (C.C) Bilir.

NE ARAMIŞTINIZ?

Reklam ve İletişim

GİZLİLİK VE UYARI

Yazılanların hepsi doğru olmamakla birlikte bu site Gizlimi.com yazarları tarafından oluşturulmuştur. Sitedeki bazı yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir. Bu web sitesinin yaratabileceği hukukî sakıncalar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. Her türlü istek ve önerileri dikkate alınmaktadır. iletişim için, admin@gizlimi.com adresini kullanınız.

1. Başka adreslerde içeriğimizi paylaştığınızda her sayfada lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın ve 10 sayfanın üzerinde izinsiz alıntı yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler. Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz / sorunuz varsa bize ulaşmak için
tıklayın..

2. Siteye gönderdiğiniz makale ve yazılarda lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın. Kaynak belirtilmeyen makale ve yazılar bundan sonra dikkate alınmayacaktır. Makale göndermek için
buraya tıklayın.

Copyrights of the articles are belong to their authors