Gizli ilimler Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyenler için formül


Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir dua formülü vermek istiyorum.. Bu duayı uygulayan pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nail olmuşlardır..

Dikkat!! Haksız yere, başkalarına zulüm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın asla başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.
 

Peygamber Efendimizin Öğretmiş Olduğu Tahmidler

Elhamdü lillâhi rabbil âlemiyne hamden kesiyran tayyiben mübâraken fîhi alâ külli hâlin hamden yüvâfî niamehû ve yükâfî meziydeh.

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Her kim bu hamdi üç defa okursa hafaza melekleri: "Ey Rabbimiz, kulunun takdis ettiği hamdin künhüne vakıf değiliz. Ne yazacağımızı bilemiyoruz. Hayrette kaldık." derler.
Allah Teala meleklere cevaben: "Kulumun söylediği gibi yazınız." buyurur." Lekel hamdü kemâ yenbeğî li celâli vechike ve li azıymi sültânik.
 

Çok Büyük Rızık Duası

Değerli ziyaretçilerim sizler için Şifalı dualar kategorisinde "Çok büyük bir Rızık Duası" paylaşmak istiyorum, İnşallah faydalı olur..
1- Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

2-Allahümme'r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve's-tecib duâ'enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani'lfadîhateyni el-fakru ve'd-dîn, sübhâne'l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne'l-kâfi ve'n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey'en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn. Hüve'l-Evvelu mine'l-Evveli ve'l-Ahiru ba'de'lâhiri ve'z-Zâhiru ve'l-Bâtinu ve hüve bikülli şey'in Alîm. Leyse kemislihî şey'ün fi'l-ardi velâ fissemâ'i ve hüve's-Semîu'l-Alîm. Lâtudrikuhu'l-ebsâru ve hüve yüdrikü'l-ebsâre ve hüve'l-Lâtîfu'l-Habîr. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Alemîn."
 

Rüyasını Anlatan Kişiye Karşı Okunacak Dua

Hayran raeyte ve hayran yekûnu.
Manası:
Hayır gör ve hakkında hayırlı olsun. * "Resulü Ekrem'e kim rüya gördüm derse, ona bu şekilde mukabele ederdi."
 

Başınız dara düştüğünde okumanız gereken dualart

Lâ ilahe illallâhül azıymül haliym. Lâ ilahe illallâhü rabbül arşil azıym. Lâ ilahe illallâhü rabbüs semâvâti ve rabbül ardı ve rabbül arşil keriym.

"peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı."

Allâhü Allâhü rabbî lâ üşrikü bihî şey'â.

"Bütün işlerde Allah'a sığınır ve O'na hiçbir şeyi eş koşmam."
 

Bütün Sıkıntılar için okunması gereken dualar

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy'ıl ehvâli vel âfât vetakdıy lenâ bihâ cemiy'al hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemiy'ıs seyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led deracât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy'ıl hayrâti fil hayati ve ba'del memat.

"Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle! Öyle ki sen bu salat ile bizi her türlü tehlike, korku ve afetlerden kurtarır, her türlü ihtiyacımızı bu sebeple giderir, günahın her türlüsünden bizi bu yüzden temizler, nezd-i ilahindeki en yüksek derecelere bizi bu sebeple yükseltir ve bizi gerek hayattayken ve gerekse öldükten sonra hayırların her çeşidinde varılabilecek en uç noktaya ulaştırırsın!"
 

Sara hastalığına karşı okunması gereken dua

Yanında küçük çocuğu olan bir kadın, Resulü Ekrem'e gelip dedi ki:
"Yâ Resûlellah, çocuğumu sara hastalığı tutuyor. Onun için dua buyurunuz." Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) o çocuğa bu ayeti okudu ve çocuk da iyileşti.
 

Süleyman (a. s.) Duası

Allah Teala Süleyman (a.s.)'ın duasını kabul edip şöyle buyurdu:

"Biz de ona (Süleyman'a) rüzgarı musahhar ettik ki, bu onun emriyle, onun dilediği yere yumuşacık akar giderdi.
 

Peygamberimizin Şefaatine Nail Olmak

Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrabe minke yevmel kıyâmeh.

"Allah'ım, Muhammed'e salat eyle, onu kıyamet gününde senin nezd-i ilahine yakın bir mevkiye getir!"
* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: "Kim bu salavat-ı şerifeyi okuyarak üzerime salavat getirirse, şefaatim ona vacip olmuştur. "
 

Şeytanı Helak Eden Dua

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmeti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü mines semai ve min şerri mâ ya'rucü fîhâ ve min şerri fîtnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikin illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahman.

Bu duanın fazileti:

"Resulü Ekrem (s.a.v.) miraca çıkacağı vakit şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Resulü Ekrem'i yakmak için saldırmaya başladılar.
 

Şifa Ayetleri, Her Türlü Hastalık için

Bismillâhirrahmânirrahıym.  Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minîne ve şifâün li mâ fîs sudur. Yahrucü min butûnihâ şerâbün muhteliflin elvânühû fiyhi şifâün lin nâs. Ve nünezzilü minel kur'âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü'miniyn. Ve izâ mendtüfehüveyeşfıyn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ.
 
<< Başlangıç < Önceki 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sonraki > Son >>

Sayfa 42 / 105

EN GÜZEL DUALAR


SECRET SCIENCES

Günün sözü: Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. (Hz. Ömer ra.)
Gizli ilimler Android Uygulaması. Dualara daha hızlı ulaşın!
Online Kur'an Dinle
Bu sitede yer alan makaleler belli bir etnik grubun bakış açısını yansıtmamaktadır. Bazı makalelerde bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH (C.C) Bilir.

NE ARAMIŞTINIZ?

Reklam ve İletişim

GİZLİLİK VE UYARI

Yazılanların hepsi doğru olmamakla birlikte bu site Gizlimi.com yazarları tarafından oluşturulmuştur. Sitedeki bazı yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir. Bu web sitesinin yaratabileceği hukukî sakıncalar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. Her türlü istek ve önerileri dikkate alınmaktadır. iletişim için, admin@gizlimi.com adresini kullanınız.

1. Başka adreslerde içeriğimizi paylaştığınızda her sayfada lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın ve 10 sayfanın üzerinde izinsiz alıntı yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler. Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz / sorunuz varsa bize ulaşmak için
tıklayın..

2. Siteye gönderdiğiniz makale ve yazılarda lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın. Kaynak belirtilmeyen makale ve yazılar bundan sonra dikkate alınmayacaktır. Makale göndermek için
buraya tıklayın.

Copyrights of the articles are belong to their authors