kredi kartı borç sorgulama akbank borç sorgulama kredi kartı limit öğrenme
 

Gizli ilimler Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Belalardan Korunmak İçin Dua


Belalardan emin olmak ve maruz kalınan belaları kaldırmak için tevbe suresinin ilk üç ayeti günlük 3 defa okunur.

Berâetüm minallâhi verasûlihî illellezîne âhedtüm minelmüşrikîn. Fesîȟu fil erdı erbeâte eşhuriv ve’alemû enneküm ğayru mugcizillâhi ve ennellâhe muĥzil kafirîn. Ve ezânüm minallâhi ve rasûlihî ilennâsi yevmelhaccil ekberi ennallâhe berîüm minelmüşrikîne verasûluh. Feintübtüm fehüve ĥayrul leküm vein tevelleytüm fe’alemû enneküm ğayru mu’cizillâhi vebeşşirillezîne keferû biázâbin elîm.
 

Zikir kalbin cilasıdır!

Zikir kalbin CilasıdırZikrin sevabı ve fazileti konusunda çok fazla ayet ve hadisin gelmesi, onun müminler için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Zikirle kalplerini ihya eden Allah dostları, nimet ve faydalarını bizzat müşahede ettikleri için bu ibadeti bütün insanlara şiddetle tavsiye etmişlerdir. Bakara suresinde “Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim” buyrulduğu gibi; zikir kulun yüce Rabbi ile beraber olmasına vesiledir. Allah dostları; bir insanın Allah’ı zikretmesinin bundan başka faydası olmasa bile, bu müjdenin zikrin şeref ve faziletini anlatmaya, insanı zikre koşturmaya yeterli olacağını belirtir. Rasulullah Efendimiz (s.a.v) ashabına bir gün “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan bolca istifade edin; içine girin, yiyin için!” buyurur. Orada bulunanlar “Bu cennet bahçeleri neresidir?” diye sorduğunda ise Efendimiz (s.a.v) “Zikir halkalarıdır” der. Efendimiz’in işaret ettiği bu zikir bahçelerinde, ilahi aşk, muhabbet, rahmet, sekinet, nur, ihlas, edep, tövbe, göz yaşı, sevgi, feyiz, meleklerin teşrifi, istiğfarı ve hayır duası gibi manevi meyveler mevcuttur. Bu nimetlerden elde etmek isteyen herkes o bahçeye koşmalıdır.
 

Yalan Yere Yemin Etmek

Yalan yere yemin etmek ne kadar günah? Yalan yere yemin etmenin cezası nedir? Yalan yere yemin edenin cezası nedir? Yalan yere yemin etmek zorunda kaldım..

Yemin etmek demek, özellikle "Vallahi Billahi" diyerek yemin etmek Allah'ı şahit göstermek demektir. Eğer yalan yere yemin ediyorsanız bu seferde yalancılığınıza Allah'ı şahit ediyorsunuz demektir. Çünkü yemin Allah'ın isimleri ve sıfatları üzerine edilir. Yemin konusu Kur-an'ı Kerim'de (Maide 5/89) şu şekilde yer almaktadır:

"Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti, ailenize yedirdiğinizin (kalite bakımından) orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz.".

Âyette açıkça söylendiği üzere yeminin keffareti gücü müsait olanların şu üç şeyden birini (hangisini isterse onu) yapmasıdır: Ya on fakiri bir gün doyurmak, ya on fakiri giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmak. Bunlardan birine gücü yetmiyorsa üç gün oruç tutmak. On fakiri doğrudan doyurmak geçerli olduğu gibi, bir günlük yemek bedelini para olarak ödemek de mümkündür. Yemeğin kalite ve miktarı, yemin eden kimsenin sosyal ve ekonomik durumuna uygun olacak ve devamlı yiyip içtiklerinin orta hallisinden hesap edecek veya yedirecektir. Âyette "on fakiri doyurmak" ifadesi geçtiği için fıkıhçılar "Ya on fakiri bir günde doyurmak veya bir fakiri on gün, iki fakiri beş gün... doyurmak; yani sonuç olarak on adet yoksulu doyurmak şarttır, başka türlü olmaz; mesela bir fakire on gün doyuracak bir yiyecek veya para vermekle keffaret yerine getirilmiş olmaz" demişlerdir. Bu, lafza bağlı amacı göz ardı eden bir yorumdur. Amaç göz önüne alınırsa "bir fakire on günlük yiyeceğin veya onun para olarak bedelinin verilmesiyle de keffaret ödenmiş olur" diyebilmek gerekir. Bir yoksula toplam 30 Lira vereceğinizi düşünelim. Her gün 3 Lira vermek için ya sizin onu veya onun sizi bulması ve on kere yoksulluğunu hatırlatan, elini açtıran bir davranışın tekrarlanması gerekecektir. Mutlaka 10 yoksula verilmesini gerekli gören yorumun faydası, doyacak yoksul sayısının arttırmasıdır. Bir yoksula birden fazla günlük keffaret verilmesi ise onun ve ailesinin daha önemli bir ihtiyacını karşılar veya tek alış verişlerinin bitirilmesi imkan ve kolaylığını sağlar. Yükümlü kişi, duruma göre bu faydalardan birine öncelik vererek ödevini yerine getirmelidir.

Mümin olur olmaz yerde yemin etmemelidir. Yalan yere veya meşru olmayan bir konu için yemin etmek caiz değildir. Yalan yere yemin eden kimse günah işlemi olur ve tövbe etmesi gerekir.
 

Duaların Duası

duaların duası olurmu demeyin.

peygamber efendimizin döneminde bir tacir varmış. Bu tacir daima tek başına Mekke’den Medine’ye devesine eşyalarını yükleyip gider hiç bir zaman kervana katılmaz daima kendi başına gidermiş. Yine günlerden bir gün tek başına işini yapmak için yola koyulur ve çölün ortasında biraz duraklar soluklanmak için.

Tacir soluklanırken arkasında birinin geldiğini hisseder ve döndüğü gibi atın üstünde siyahlara bürünmüş bir adam görür ve adama şöyle der

- bütün mallarımı al yalnızca canımı bağışla?

adam;

- malların zaten benim ben senin canını alacağım!

tacir;

- o zaman bana müsaade et bari son defa namaz kılayım!

adam;

- peki kıl bakalım namazını, nasılsa bu son namaz kılışın olacak der ve bekler

Tacir kamaet alır ve namaza durur namazı kılar güzelce ve namazda dua bölümünde en son olarak ismi azam duasını okur

'' YA VEDUDU YA VEDUDU YA ZEL ARŞİL MECİDİ YA MUDDİU YA MUİYDU YA FEALUN LİMA YURİT. ES ELUKE Bİ NURİ VECHİKELLEZİ MELEE ERKANE ARŞİKE VE ES ELUKE Bİ KUDRATİKELLETİ VE KADDERTE BİHA ALA HALKİKE VE Bİ RAHMETİKELLETİ VESİAT KULLE ŞEYİN KADİR LA İLAHE İLLA ENTE YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ.''

Bu duayı tam 3 kere tekrarlar ve kalkar fakat garip birşey olur tam karşıda aynı simsiyah bir atın üstünde simsiyah bir adam belirir ve hırsız taciri bırakıp ona yönelir hırsız atı çok süratli sürer siyah atın üstüne diğer adam tek bir hareketle hırsızı yere düşürür. Daha sonra tacirin yanına getirir ve tacire şöyle der;

- öldür onu?

tacir;

- ben hayatımda hiç kimseyi öldürmedim bunuda öldürmek istemem!

ve siyah atın üstünde ki adam kendisi hırsızı öldürür.

tacir sorar;

- sen kimsin?

- ben 3 katta ki meleklerden biriyim

tacir;

- nasıl geldin buraya der

melek;

sen ilkinde duayı okudun biz dedik Allah içindir.

sen ikinci defa okuduğunda bizde dedik aşşağıda galiba bir şeyler oluyor

sen üçüncü defa okuduğunda gökteki kapılar öylesine bir çalındıki biz dedik aşağıda çok mühim bir şeyler oluyor ve bende hemen Allaha dua ettim yalvardım seni kurtarmak için ve Allah’ta duamı kabul etti ben de geldim seni kurtardım ve tacir hemen şükür secdesine kapandı ve meleğe de çok teşekkür etti.

Tacir gelişen olayı daha sonrasında ise peygamber efendimize nakletti ve peygamber efendimizde şöyle buyurdu;

'' Hiç şüphe yokturki Allah-ü Teala sana ismi azam duasını telkin etti.

Kimki duasından önce ism-i azam duasını okursa ve daha sonra duasını yaparsa Allah muhakkak onun duasını kabul edecektir çünkü Allah'ın isimlerinin içinde en yücesi ismi azam duasıdır.'' buyurdu.

 

Bereket Duası

"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"


Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

ALLAHım beni ailemi milletimi ve devletimi koru tüm inananlara yardım et hiçbir müslüman kuluna zorluk darlık gösterme hastalara şifa dertlilere deva borçlulara ödeme kolaylığı ver ALLAHım tüm zorluklar senin için çok kolaydır dilediğine dilediğinden dilediğin kadar verirsin çünkü bitmez tükenmez hazinenin sahibi sadece sensin ALLAHım bize öncelikle iman sonra sağlık sonrada helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eyle YARAB.Amin.
Ey bağışlaması buyuk RABBİM benı,aılemı,mılletımı,devletımı ve ınanları koru yardımı esırgeme bızden,bızlere yasama sevıncı ver,her turlu güçlüğe karsı dayanma gucu ver,senın herseye gucun yeter.AMİN
ALLAHIM BİZİ VE TÜM MÜSLAMANLARIN DUASINI KABUL EYLE DERDİ OLANA DERMAN VER SIKINTISI OLANIN SIKINTISINI GİDER YA RABBİM VERENDE SENSİN ALANDA ALLAH HERKESE HELALİNDEN VE BEREKETLİ OLANDAN VER AMİN...
ya rabbi sen dogruyu yanlısı bılensın sen hak peşinde koşanı görensin sen hakkı olanın hakkını kullarının dıleklerını sen bosa cıkarma ya rabbım.sana sıgınıp sana guvenırız ya rabbim.AMİN
Ey yüceler yücesi rabbim yer gök sahibi rabbim sen affetmeyi dualari kabul etmeyi kularini sikintindan kirtarmayi sevensin Allahim senin güzel isimlerinin hatrina senin rahman ve rahim olan adinin hatrina bütün sana ihtiyaci olan kardeslerimin ihtiyaclarini gider en sonda benimkini yarabbim Hepimizi kazalardan belalardan hastaliklardan nazarlardan koru yarrabim Amin amin amin
 

Besmele hangi durumlarda çekilir?

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesi “Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Besmele Çekerek) oku denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu emir tüm müminleredir. Müminler meşru herhangi bir işe başlarken besmeleyi unutmazlar. Çünkü bilirler ki Besmele ile başlamayan herhangi bir işte bereketsizlik ortaya çıkar.

Kuran okurken, hayvan keserken, abdest alırken, namaz kılarken, avcılık yaparken besmeleyi ihmal etmezler.Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla (başlarım) anlamına gelir. Bismillarihrahmanirrahim şeklidir. Helal ve hayırlı bir işe başlarken, bu adla iş başlamak ve Allah’ı anmak için besmele çekilir.
 

Antoni Gaudi Kİmdir?

Antoni Gaudi Kimdir? Antoni Gaudí tam adıyla Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, 25 Haziran saat 00.01 i gösterdiğinde Google giriş sayfasını süsleyen Art Nouveau, Türkiyede Yeni Sanat ya da 1900 Sanatı olarak bilinen akımın kurucusudur. İspanya’dan dünyaya yayılan zarif dekoratif süslemelerin öne çıktığı, kıvrımların ve de bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımı olan Art Nouveau akımının öncüsü olan Katalan mimardır. Antoni Gaud Barselona’nın en ünlü mimari eserlerini inşaa etmiştir. Art Nouveau akımı Amerikayıda etkilemiştir..

Yukarıda da bahsetmeye çalıştığımız sanat akımının mimarı  Antoni Gaudí hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

25 Haziran 1852’de Katalonya’nın Reus kentinde doğmuştur. Bir bakır ustasının oğludur. 1869’da başladığı mimari eğitimi, askerlik hizmeti ve çeşitli nedenlerle sekiz yıl sürmüştür. 1878’de eğitimini tamamladığı Barselona kenti, tüm sanatsal etkinliklerinin merkezi olmuş ve kişiliğinin gelişiminde büyük yer tutmuştur.
 

Dünyanın en ince telefonu Ascend P6 Made in China

Dünyanın en ince telefonu Ascend P6 Made in China! Huawei Apple dan daha kaliteli bir cihaz. Oppo ve Huawei ülkemizde bilinmiyor ancak bu iki cihaz rakiplerine göre kaliteli cihazlar. Global fiyatı 450 euro olan telefonun Türkiye'deki satış fiyatının ise 1.150 TL ile 1.300 TL arasında olması bekleniyor..

Otomatik Kesintili Alım (ADRX) ve Hızlı Güç Denetimi (QPC) gibi güç tasarrufu teknolojileri, performansıda yüzde 30 artırıyor. Çoklu-ekran AirSharing teknolojisi ile iş yerinde ya da oyun oynarken birçok cihazı birbirine bağlanabiliyor. Ascenf P6, Haziran ayından itibaren Çin’de ve Temmuz ayı itibariyle de Batı Avrupa’da piyasaya sunulacak.

4 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ İL DAHA HIZLI
Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen telefon, 2 GB RAM ve 8 GB ROM sahibi. 1.5 GHz'lik 4 çekirdekli işlemcisiyle işlem kapasitesini de genişleten Ascend P6'nın multimedya fonksiyonları da konuşulmaya aday. Arka yüzeyinde 8 megapiksel değerindeki kamerasıyla Full HD video yakalayabilen Ascend P6, ön kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ascend P6 2000 mAh bataryaya sahip.
 

2013 KPSS'de Çıkabilecek Sorular ve Cevapları

2013 KPSS'de Çıkabilecek Sorular ve Cevapları - Bu yıl 6 - 7 Temmuzda yapılacak olan KPSS ( Kamu Personel Seçme Sınavı) de çıkabilecek soruları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Güncel konulardaki sorular Genel Kültür – Genel Yetenek Sınavı kapsamında yer almaktadır.  2012 KPSS lisans Sınavında bu soru türünden 3 soru çıkmıştır. Bunuda unutmayınız.

Soru olarak çıkabileceğini düşündüğünüz soruları bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

2013 Akdeniz Oyunları Mersin’de yapılacaktır.

2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Moskova’da yapılacak.

2013 Üniversite Arası Kış Olimpiyatları Slovenya’da yapılacaktır.2013 Üniversite Arası Yaz Olimpiyatları Rusya’da yapılacaktır.

Göktürk-2, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen ve TAI ile entegrasyonu gerçekleştirilen keşif uydusu. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin’deki
Jiuquan Fırlatma Üssü’nden uzaya fırlatılmıştır.
 

Loon Projesi Nedir? Google bu proje ile neyi hedefliyor?

Loon Projesi Nedir? Google Project Loon, Google bu proje ile neyi hedefliyor? Amaç interneti olmayana internet sağlamak mı yoksa 5 milyar yeni kullanıcı kazanmak mı? Bunu zaman gösterecek ancak Google'nin yapmış olduğu kamu yararını gözeten faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere felaketlerde arama-kurtarma ekiplerine internet imkanını sağlamak..

Arama motoru devi Google internetin önündeki engelleri kaldırmak için çılgın bir projeye şmzasını attı, amaç interneti olmayan 4,5 Milya insana ulaşmak. Bunun yanında da çeşitli felaketlerde internet sağlayarak bilgi alışverişini sağlamak.. Bunun için Google mühendisleri Yeni Zelanda'nın güneyinden gökyüzüne 30 balon bıraktı.

Bu balonlar, radyo anteni, bilgisayar, yükseklik kontrol sistemi ve güneş panellleri gibi gereçlerle yüklü. Amaç, balonlar sayesinde dünyanın her yerinde internete erişimi sağlamak.
 

Yeni 8. Sınıf SBS Puan Hesaplama 2013 Online

8. Sınıf SBS puan Hesaplama 2013 Online Yeni Sistem, Şimdi SBS puanı Hesaplama Zamanı, Sonunda bir SBS daha sona erdi, En son SBS Puan Hesaplama 2013 burada.. SBS Türkiyede huzurlu bir ortamda yapıldı. Örenciler daha iyi bir liseye yerleşmek için SBS’ye girdiler. Sınavdan çıkan öğrenciler şimdi ise yaptıkları sorulardan net sayısını tespit edip puan hesaplaması yaparak hangi okullara yerleşebilecekleri hesabını yapıyor.. İşte 8. sınıf SBS Puan Hesaplama robotumuz yayında:

Artık 700′lü yeni SBS Puan Hesaplama sistemi var. İşte bizler de yeni SBS puan hesaplama sistemine göre bir hesaplama robotunu sitemize ekledik. Aşağıdaki 8. Sınıf SBS puan hesaplama 2013 robotuna doğru ve yanlış sayılarınızı girerek hemen anında hesaplama yapabilirsiniz. Buradan çıkan sonuç sizin 2013 SBS sonuçlarına göre 8. sınıf puan hesaplama elde edeceğiniz yaklaşık puanı verir. kesin puan verilmemektedir..
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 105

EN GÜZEL DUALAR


SECRET SCIENCES

Günün sözü: Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. (Hz. Ömer ra.)
Gizli ilimler Android Uygulaması. Dualara daha hızlı ulaşın!
Online Kur'an Dinle
Bu sitede yer alan makaleler belli bir etnik grubun bakış açısını yansıtmamaktadır. Bazı makalelerde bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH (C.C) Bilir.

NE ARAMIŞTINIZ?

Reklam ve İletişim

GİZLİLİK VE UYARI

Yazılanların hepsi doğru olmamakla birlikte bu site Gizlimi.com yazarları tarafından oluşturulmuştur. Sitedeki bazı yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir. Bu web sitesinin yaratabileceği hukukî sakıncalar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. Her türlü istek ve önerileri dikkate alınmaktadır. iletişim için, admin@gizlimi.com adresini kullanınız.

1. Başka adreslerde içeriğimizi paylaştığınızda her sayfada lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın ve 10 sayfanın üzerinde izinsiz alıntı yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler. Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz / sorunuz varsa bize ulaşmak için
tıklayın..

2. Siteye gönderdiğiniz makale ve yazılarda lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın. Kaynak belirtilmeyen makale ve yazılar bundan sonra dikkate alınmayacaktır. Makale göndermek için
buraya tıklayın.

Copyrights of the articles are belong to their authors